Záruka a servis

Záruční podmínky na veškerý sortiment STAVTOOL je stanovena dle zákona č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnost JOBIprofi s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na zakoupený výrobek záruku dva roky od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (viz níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví servis společnosti JOBIprofi s.r.o.
Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Nárok na záruku zaniká, jestliže:
  • výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
  • výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
  • k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
  • škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
  • vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
  • výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Ostatní značky skupiny XTline nářadí

  • XTline
  • Honiton
  • Corona